fb

contact rapid

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK – “ Noi curatam imposibilul!“

 Acest concurs nu este sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook. Datele Participantilor sunt furnizate catre Inter Cleaning RO-GER Service si nu catre Facebook. Ele vor putea fi utilizate doar in cadrul actualului concurs.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul Concursului “Noi curatam imposibilul !” este Inter Cleaning RO-GER Service, cu sediul in strada Borceag, nr. 6-8, Sector 3, Bucuresti.

Contactarea Organizatorului Concursului se poate face la numerele de telefon 0722636611 / 0213029367. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si toate conditiile Regulamentului Concursului, potrivit celor mentionate mai jos.
Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisare pe site-ul: http://www.inter-cleaning-ro-ger.ro/, fiind disponibil oricarui Participant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/.

Pe perioada Concursului, Inter Cleaning RO-GER Service va desfasura urmatoarele servicii:

 1. Va organiza Concursul prin platforma sociala Facebook;
 2. Va contacta castigatorul pentru validarea si colectarea datelor in vederea acordarii premiului;
 3. Va preda premiul castigatorului, dupa validarea si identificarea acestuia in conditiile stabilite prin Regulament;
 4. La data acordarii premiului, castigatorul trebuie sa se legitimeze si sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 26 mai - 15 iunie 2016 inclusiv, pe pagina de Facebook a companiei Inter Cleaning RO-GER Service https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/.

SECŢIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil  persoanelor fizice si juridice din Bucuresti si Ilfov, denumite in continuare "Participanti", care respecta conditiile prezentului Regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii societatii S.C. Inter Cleaning RO-GER Service S.R.L si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta acţiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

De asemenea, nu pot participa la Concurs persoanele sub varsta de 18 ani. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al Participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (Participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage Participantului premiul obtinut ca rezultat al activitatii lui (premiul oferindu-se unui alt Participant la Concurs, printr-o noua extragere )  si / sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia.

Pentru a putea participa la Concurs, Participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de e-mail valida.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in Concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorul isi da, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provine, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament;

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale castigatorului si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit şi fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situaţia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

SECŢIUNEA 5. RASPUNDERE

Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila sau internet.

Prin inscrierea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul  Concursului, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI

 Se va acorda un premiu care consta intr-o curatenie generala pentru o locatie din Bucuresti sau Ilfov, in limita a 100 (o suta) metri patrati *.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI, MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIULUI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 26 mai - 15 iunie 2016 inclusiv, astfel:
1. Participantii vor da Like paginii de Facebook https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/ si
2. Share la postarea Concursului "Noi curatam imposibilul!".

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in Concurs, este necesar sa se dea Share si la postarea Concursului.

Pot participa la Concurs si utilizatorii  care au devenit fani ai paginii de Facebook https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/ inaintea inceperii acestuia,  inscrierea facandu-se dand Share la postarea despre Concurs.

Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ in mod integral aspectele solicitate si explicate mai sus. Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele Concursului.

Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul si prezentul Regulament. Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la Participant adevarate si corecte.In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

In termen de 48 ore de  la data incheierii Concursului va avea loc extragerea castigatorului. Organizatorul va posta pe pagina oficiala https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/, numele castigatorului.  Castigatorul va fi contactat de doua ori, pe pagina  Facebook,  in zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza urmatoarele: identificare, validare si comunicarea modalitatii de primire si folosire a premiului.

In situatia in care la momentul validarii castigatorul declara ca nu accepta premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decazut din drepturi, urmand sa se faca o noua extragere.
In faza validarii: castigatorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validarii telefonice sunt: nume si prenume, data naşterii, sex, serie şi numar BI/CI, un numar de telefon alternativ, adresa si localitatea din BI/CI si adresa unde urmeaza a se presta serviciul de curatenie generala; in cazul persoanei juridice, datele de identificare ale acesteia.

 1.  Datele personale vor fi mentionate si pe procesul verbal de predare-primire pe care castigatorul il va primi de la reprezentantul Organizatorului.
 2. Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.
 3. Va fi invalidat castigatorul  in urmatoarele cazuri:
  1. Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
  2. Castigatorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor mentionate in prezentul Regulament;
  3. Castigatorul nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului;
  4. Participantul este minor la data inceperii / participarii la Concurs conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului in momentul contactarii telefonice.

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita datele de contact in termen de maxim 72 ore (nume complet, adresa, numar de telefon) la adresa de e-mail :  info@inter-cleaning-ro-ger.com.

In termen de 30 zile calendaristice, Organizatorul se obliga sa ofere premiul [ prestarea serviciului de curatenie generala, in limita a 100 (o suta) metri patrati * ].

In cadrul acestui Concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Daca persoana declarata castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig şi nu trimite datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor Organizatorului in momentul afisarii castigatorului in termen de maximum 72 de ore de la data afisarii rezultatului Concursului, in cazul in care castigatorul nu confirma datele de contact sau renunta la premiu, Inter Cleaning RO-GER Service  isi rezerva dreptul de a oferi premiul unui alt Participant la Concurs, printr-o noua extragere.

Castigatorul vor fi desemnat prin tragere la sorti, folosind site-ul http://random.org. Tragerea la sorti va fi supervizata de un juriu format din trei persoane. Doua persoane angajate a Inter Cleaning RO-GER Service si avocat Denisa Stanca,  iar  rezultatele  vor fi postate pe pagina oficiala https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/

SECTIUNEA 8. CURATENIE GENERALA IN LIMITA A 100 (o suta) METRI PATRATI *

Inter Cleaning RO-GER Service va executa urmatoarele servicii de curatenie generala:

 • aspirarea prafului;
 • aspirarea si spalarea pardoselei cu mopul;
 • indepartarea panzelor de paianjeni;
 • stergerea caloriferelor;
 • stergerea corpurilor de iluminat;
 • stergerea prizelor si intrerupatoarelor;
 • stergerea usilor,a tocurilor si a geamurilor de la usi;
 • stergerea aparatelor de aer conditionat;
 • curatarea obiectelor de mobilier (exterior);
 • curatarea birourilor;
 • curatarea aparaturii birotice;
 • curatarea bucatariei (stergerea obiectelor de mobilier din bucatarie-exterior, curatarea si lustruirea chiuvetei,  curatarea umeda a faiantei, curatarea aparatelor de cafea,  curatarea cuptoarelor cu microunde,  stergerea exterioara a frigiderelor,  stergerea umeda a pardoselei cu mopul);
 • curatarea grupurilor sanitare (stergerea obiectelor sanitare-chiuvete, toalete si pisoare , curatarea si indepartarea calcarului, curatarea si dezinfectarea faiantei ,  curatarea pardoselei prin stergere umeda,  stergerea intrerupatoarelor de lumina si a usilor, stergerea umeda a corpurilor de iluminat, stergerea oglinzilor);
 • curatarea scarilor si a balustradelor;
 • curatarea balcoanelor si a teraselor;
 • spalarea geamurilor accesibile – nu necesita schela .

Inter Cleaning RO-GER Service nu o sa colecteze eventualele deseuri, iar curatenia efectuata se va face intr-o singura locatie (casa/vila/apartament/garsoniera, sediu birouri) cu un grad mediu de murdarie. Curatenia generala se va efectua o singura data, pentru o singura locatie in limita a maximum 100 (o suta) metri patrati .

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECŢIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 16 iunie 2016, ora 24:00 si poate inceta inainte de termen  numai  in  cazul  producerii  unui  eveniment  de  forta  majora -de  natura  a  face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECŢIUNEA 12.   LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane. Organizatorul  nu  isi  va  asuma  nicio  raspundere  cu  privire  la  pretentiile  tertilor  sau  ale institutiilor asupra premiului castigat de catre Participant.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul  nu  raspunde  pentru  eventuale  disfuncţionalitati  in  derularea  Concursului  ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. Organizatorul isi rezerva dreptul  unilateral  de  a  descalifica  un  text/comentariu  participant  la Concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea Inter Cleaning RO-GER Service, a  concurentilor inscrisi, in  mod  direct  sau  prin asociere. Organizatorul  nu  este  raspunzator  sub  nicio forma  pentru  continutul  generat  si  pentru utilizatorii inscrisi in acest Concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezentul Concurs se primesc in scris, la adresa: Bucuresti, Strada Borceag, nr. 6-8, sector 3, cod postal 031505, Romania de catre Organizator.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul  Concursului  este  disponibil  in  mod  gratuit  pe  site-ul: http://www.inter-cleaning-ro-ger.ro/ . Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook https://www.facebook.com/InterCleaningRoGer/.